DMS Varaždinske županije

europski_strukturni_fondovi
REDOVNA SKUPŠTINA 2015.

Datum

Dana 24.09.2015. u restoranu Barok u Varaždinu održali smo redovnu godišnju Skupštinu Društva sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednice
1. Usvajanje poslovnika o radu redovne godišnje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine
– radno predsjedništvo od tri člana
– verifikacijska komisija od tri člana
– zapisničar
– ovjerovitelj zapisnika
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
5. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru rada Društva i financijskog poslovanja Društva
6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva multiple skleroze Varaždinske županije u 2014. godini – rasprava i glasovanje
7. Izvješća o radu klubova Ludbreg i Lepoglava – rasprava i glasovanje
8. Prijedlog teksta novog Statuta DMSVŽ – rasprava i glasovanje o usvajanju novog Statuta
9. Prijedlog operativnog plana rada za 2015. Godinu – rasprava i usvajanje operativnog plana za 2015. godinu
10. Prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DMSVŽ – rasprava i glasanje
11. Imenovanje likvidatora Društva – rasprava i glasovanje
12. Razno

VIŠE
NOVOSTI