DMS Varaždinske županije

europski_strukturni_fondovi

PROJEKTI I PROGRAMI

“Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom”

 • nacionalni projekt – započeo 2008. godine

 • dvogodišnji program (2022.-2023.) financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 81.228,77 €

 • zaposleno 15 osobnih asistenata za teže pokretne korisnike (svi primaju uslugu u trajanju od 4 sata)

“Za kvalitetniji život”

 • nacionalni projekt – trogodišnji program (2020.- 2023.) financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 150.000,00 kn godišnje

 • zaposlene 3 domaćice (na pola radnog vremena) koje članovima (za njih 15) pružaju pomoć u kući

“Korak u život sa osobnim asistentom“

 • ESF projekt (UP.02.2.2.14.0033) u trajanju od 20 mjeseci (2021.-2023.)

 • Ukupna vrijednost projekta je 763.336,00 kn od kojih je 763.336,00 kn bespovratnih sredstava ESF-a.

 • Zaposleno je 5 asistenata (četiri asistenta na pola radnog vremena i jedna asistentica na puno radno vrijeme; asistira kod dva korisnika) te je osigurana usluga osobne asistencije za 6 osoba s najtežom vrstom invaliditeta

 • Cilj projekta: Uspostaviti podršku samostalnom življenju i socijalnoj uključenosti kroz pružanje usluge osobne asistencije oboljelima od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja na području Varaždinske županije.

“Aktivno živjeti sa MS – om”

 • Financiran od Grada Varaždin u iznosu od 40.000,00 kn

 • Program se provodi na području Grada Varaždina za članove sa područja grada Varaždina.

 • Osnaživanje oboljelih osoba od MS-a, članova Društva za kvalitetniji život u zajednici i povećanje njihove neovisnosti i aktivnosti (medicinska gimnastika, terapije, masaže i sl.)

 • Kreativna radionica i Peer Counselling-savjetovanje na istoj razini.

“Psiho–socijalni rad s marginaliziranim skupinama”

 • Financira Varaždinska županija u iznosu od 12.000,00 kn

 • Posjete članovima koji su teško pokretni i nepokretni, a udaljeni su od grada Varaždina, te manje aktivni u radu Društva;

 • Darivanje članova prigodnim poklonima prilikom posjete u njihovom domu;

 • Identifikacija individualnih problema i potreba članova;

 • Informiranje članova o ostvarivanju mogućih zakonskih prava;

 • Pružanje savjetodavne podrške – Peer Counselling prilikom posjeta

“Zajedno možemo sve”

 • Financira Grad Ludbreg u iznosu od 4.000,00 kn (medicinske terapije, posjete oboljelim i nepokretnim članovima, kupnja poklona…)

OSTALE AKTIVNOSTI...

 • prezentacija mogućnosti i stvaralaštva članova (Dani otvorenih vrata, “Špancifest”, Gradska tržnica…)

 • obilježavanje prigodnih datuma (Međunarodni i Nacionalni dan MS, Međunarodni dan OSI…)

 • druženja, izleti…