DMS Varaždinske županije

europski_strukturni_fondovi

TKO SMO I ŠTO SMO

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije (u daljnjem tekstu Društvo) je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze (u daljnjem tekstu osobe sa MS) i drugih srodnih bolesti, koja okuplja svoje članove (trenutno njih 138) na čitavom području Varaždinske županije. Sukladno ciljevima Društva, djeluje na području zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, zaštite ljudskih prava, obrazovanja i znanosti, međunarodne suradnje i informativne djelatnosti.

Djelatnosti Društva su:

 1. Pomoć i podrška osobama oboljelim od multiple skleroze i srodnih bolesti, te ostalim osobama s invaliditetom.

 2. Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

 3. Socijalna pomoć i podrška u kući, kod članova.

 4. Preventivno djelovanje, unapređivanje i zaštita zdravlja, provođenje preventivnih programa i projekata.

 5. Pružanje socijalne usluge-pomoć u kući-oboljelim od multiple skleroze i drugim odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem na području Varaždinske županije

 6. Psihosocijalna pomoć članovima i obitelji, putem radionica

 7. Organiziranje slobodnih aktivnosti, radionica, raznih javnih događaja s ciljem okupljanja i informiranja članova.

 8. Pružanje usluga osobne asistencije, rehabilitacije i slično, članovima.

 9. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

 10. Promicanje društvene solidarnosti, te dobrog upravljanja.

 11. Organiziranje posjeta i obilaska djelomično pokretnih i nepokretnih članova, te udaljenih članova.

 12. Pružanje humanitarne pomoći.

 13. Pružanje besplatne pravne pomoći u kući, kod članova.

 14. Suzbijanje i zaštita od diskriminacije posebice osoba s invaliditetom.

 15. Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, centara, zadruga, ustanova s ciljem izvaninstitucionalnog oblika potpore i neovisnog življenja oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

 16. Poticanje primjene suvremene tehnologije, organiziranje informacijskog sustava i razvoj izdavačke djelatnosti u Društvu radi širenja informacija i saznanja o MS-u, te problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

 17. Pružanje socijalnih usluga u korist neovisnog življenja za sve kategorije osoba s multiplom sklerozom prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

 18. Stvaranje uvjeta za izjednačavanje mogućnosti posebno osjetljivih skupina (mladi, nezaposleni, žene, osobe starije od 65 godina).

 19. Promicanje i razvoj volonterstva i ostale djelatnosti volonterstva.

 20. Javno zagovaranje, sudjelovanje u kreiranju javnih politika.

 21. Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama.

 22. Rad i suradnja na unapređenju socijalno-zdravstvene zaštite, odmora i oporavka, rješavanju profesionalne i medicinske rehabilitacije, kulturno obrazovnog rada, sporta i rekreacije, te opće društveno-zabavnog života oboljelih od MS-a i srodnih bolesti, te svestrano proučavanje problematike MS-a i srodnih bolesti.

 23. Pružanje podrške stvaranju standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora.

 24. Rad na prevenciji nasilja nad osobama s invaliditetom.

 25. Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja osoba oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

 26. Pružanje socijalnih usluga ostalim skupinama osoba s invaliditetom, neovisno o vrsti njihovog invaliditeta, te starijim i nemoćnim osobama, neovisno o njihovim dijagnozama, a u suradnji sa drugim udrugama OSI i Centrom za socijalnu skrb na području Varaždinske županije

 

MISIJA

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije je neprofitna udruga koja kroz javno djelovanje, savjetovanje, edukacije, pružanje socijalnih usluga, suradnju i udruživanje radi na stvaranju uključivog, ravnopravnog i poticajnog okruženja za oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti.

VIZIJA

Društvo jednakih mogućnosti s pravima i obvezama svake osobe, uvažavajući njezine potrebe i poštujući njezino dostojanstvo.